Letecké Aplikace

Adrenalin tracking

Webová aplikace vytvořená na základě GoogleMap API a GoogleEarth API a navržená pro online sledování závodních kluzáků. Aplikace využívá data datalogerů, které přenášení aktuální polohu letadla a ta je následně zobrazena v 2d či 3d scéně. Aplikace umoňuje doplnit přímý přenost stream komentářem a přenosem obrazu. www.adrenalintracking.cz


SpyFly

Webová aplikace SpyFly sloužící jako nástroj předletové přípravy sportovního pilota. Aplikace je spustitelná v rámci internetového prohlížeče, kdy ve spolupráci s technologií GoogleEarth API zobrazuje meteorologickou situaci vzdušného prostoru v potřebný okamžik, doplněnou o informace týkající se rozdělení vzdušného prostoru a poloze vzletových a přistávacích ploch.

I-VLK

Internetové aplikace umožňující 3D vizualizaci letové tratě kluzáku. Samotná aplikace skýtá pro uživatele možnost zpětně zobrazit průběh letu kluzáku na internetu v prostředí 3D a tím umožňuje co nejvěrněji vystihnout letovou situaci. Vstupním datovým souborem je letový záznam získaný palubním zapisovačem, který je vhodně zpracován a následně z něj, dynamicky vzniká trojrozměrná scéna. Prostředí 3D je realizováno prostřednictvím jazyka X3D